Litmann Properties Sp. z o. o.
ul. Wasiutyńskiego 3
00-707 Warszawa
Tel.: +48 (22) 371 75 08
+48 (22) 435 73 18
Fax.: +48 (22) 435 73 19
e-mail: office@litmann.euJesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, inwestującą na rynkach nieruchomości i instrumentów pochodnych. Zarządzane przez nas portfele aktywów budujemy i stale optymalizujemy w oparciu o aktualne i prognozowane trendy rynkowe. Dzięki bezustannemu monitoringowi i analizom danych makroekonomicznych z rynków lokalnych, z wyprzedzeniem reagujemy na wszelkie, zachodzące na tych rynkach zmiany. Wykorzystujemy w tym celu własne strategie inwestowania, umożliwiające nam systematyczne osiąganie dla naszych inwestorów ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo powierzonych nam środków, zarówno w warunkach hossy, jak i w okresie recesji lub stabilizacji rynkowej. Naszą specjalnością są inwestycje w tzw. projekty "trudne", o podwyższonym poziomie ryzyka z uwagi na skomplikowany lub niejasny stan prawny, cechujące się jednak wysoką rentownością.

O naszej sile decyduje w głównej mierze kadra doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów (analityków, rzeczoznawców majątkowych, prawników i architektów), którzy razem tworzą spójny i współgrający zespół, ukierunkowany na osiąganie wyznaczonych celów. Niewątpliwy wpływ na nasze sukcesy ma również wsparcie finansowe inwestorów zagranicznych, dzięki czemu mamy niemal nieograniczone możliwości dokapitalizowania prowadzonej działalności poprzez emisję papierów dłużnych, stosownie do potrzeb realizowanych projektów.

Chętnie nawiążemy nowe kontakty handlowe z pośrednikami i firmami z całej Polski, które mogą dostarczać nam odpłatnie wiarygodnych informacji, dotyczących możliwości inwestycyjnych o wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu, niezależnie od wymaganej wysokości angażowanych środków, czy też szacowanego poziomu ryzyka. Naszym partnerom gwarantujemy pełną dyskrecję, lojalność oraz fachową pomoc w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów prawnych i finansowych, związanych z posiadanymi lub zarządzanymi nieruchomościami albo wierzytelnościami zabezpieczonymi prawami rzeczowymi na nieruchomościach.
Copyright © by Litmann Properties. Created by luksite 2007